| |  |
NEWS & ACTIVITIES


บริษัท TOMIGA ได้ลงโฆษณา ใน sanook.com ในกลุ่มท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม website tomiga.com ของเรา และมีใจรักการท่องเที่ยว เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเอง และส่งไปรษณียบัตรมายัง บริษัท TOMIGA(THAILAND) ทางเราจะจัดส่งกระเป๋า กลับไปให้ 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน (สำหรับ 100 ท่านแรก) ที่เขียนเข้ามาก่อน จะได้สิทธิ์นี้